Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

XX Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora Koluszki 2017

R E G U L A M I N

XX PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORA

KOLUSZKI 2017

 

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

Urząd Miejski w Koluszkach

 

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU

- zaprezentowanie dorobku amatorskich zespołów artystycznych

- stworzenie amatorskim zespołom seniorów możliwości konfrontacji ich twórczości artystycznej

- pielęgnowanie tradycji działalności amatorskich zespołów artystycznych

- oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorów spędzania wolnego czasu

 

ZASADY ORGANIZACYJNE PRZEGLĄDU

1. Uczestnictwo w przeglądzie (kategorie wykonawców)

Kategoria Zespoły: wokalne, instrumentalne, wokalno – instrumentalne, zespoły pieśni i tańca, kapele ludowe, kapele podwórkowe,

Kategoria Soliści: duety, gawędziarze i wokaliści.

Kategoria Kabarety

 

2. Repertuar

Zgłaszający swój udział mogą przygotować repertuar o dowolnej tematyce w następujących przedziałach czasowych:

- Kategoria zespoły: do 3 utworów łączny czas występu 1 zespołu
nie może przekroczyć 10 min

- Kategoria soliści  – do 2 utworów - łączny czas występu
 nie może przekroczyć 6 min              

- Kategoria kabarety  – do 15 minut

 Prosimy o nie powtarzanie repertuaru z lat poprzednich
(karta zgłoszenia nie będzie brana pod uwagę)

Wyraźne przekroczenie dopuszczalnego czasu występu wpłynie negatywnie na punktację!!!

 

3. Jury

Repertuar przygotowany przez uczestników przeglądu oceniać będzie
powołane w tym celu Jury.

Ocena dotyczyć będzie:

- doboru repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników

- kultury muzycznej

- kultury scenicznej i reżyserii

- ogólnego wyrazu artystycznego

- doboru stroju ludowego zgodnie z prezentowanym regionem
(dot. zespołów folklorystycznych)

 

4. Nagrody

Główna nagroda oraz nagrody i wyróżnienia Miejskiego Ośrodka Kultury
w Koluszkach:

a) dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

 

5. Miejsce i termin  przeglądu:

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach KINO „ODEON 3D”
ul. 3 Maja 2

w dniu 6 maja 2017 roku, godzina 9.00

 

6. Sprawy organizacyjne

 a) koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie,

 b) ze względów lokalowych organizator nie zapewnia pomieszczeń garderobianych,

 c) wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wpisowego w wysokości 20,00 zł od osoby do dnia 24  kwietnia 2017r. przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w  Koluszkach  nr konta 06 1240 3161 1111 0010 0495 0780
(w akredytacje wliczone są koszty kawy, herbaty i ciepłego posiłku).

W przeglądzie wystąpią tylko te osoby, które w wyznaczonym terminie uiszczą wpłatę.

W razie rezygnacji z występu akredytacja nie zostanie zwrócona.

d) zgłoszenia należy przesłać do dnia 24 kwietnia  2017 na adres biura organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
ul. 3 Maja 2
95 - 040 Koluszki
tel. / fax  /0 44/ 714 58 80
e-mail: mokkoluszki@interia.pl
pn. – pt.  godz. 8.00 - 16.00

(zgłoszenie musi zawierać dane do faktury)

 

ZAŁĄCZNIKI: