Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Podsumowanie programu - Bądźmy Razem

Podsumowanie programu "Bą…dźmy Razem"

W dniu 30 marca w Miejskim Oś›rodku Kultury w Koluszkach odbywała się™ konferencja połą…czona z uroczystym podsumowaniem ś›rodowiskowego antydyskryminacyjnego programu "Bą…dźmy Razem". Program realizowany był przez Stowarzyszenie Rodzin i Dzieci Specjalnej Troski we wspó‚łpracy ze Specjalnym Oś›rodkiem Szkolno Wychowawczym w Koluszkach.

W spotkaniu udział wzię™li przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, a także licznie zaproszeni goś›cie, zawodowo lub osobiś›cie zwią…zani z autyzmem. Podczas spotkania wysłuchano sprawozdania z realizacji programu "Bą…dźmy razem", ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego dla szkó‚ł i placó‚wek oś›wiatowych uczestniczą…cych w programie i wrę™czono nagrody.

Obecni w Sali widowiskowej MOK obejrzeli spektakl w wykonaniu grupy teatralnej "Tacy sami"