Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs Plastyczny Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA  WIELKANOCNA”

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU

     Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

     ul. 3 Maja 2

     95-040 Koluszki

Tel: 714-58-80    Mail: mokkoluszki@interia.pl

 

2. CELE KONKURSU

  •  upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
  •  poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia
  •  pisanek wielkanocnych,
  • aktywizacja społeczności lokalnej, prezentacja twórczości mieszkańców.

 

3. TEMATYKA KONKURSU:

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pisanki wielkanocnej – w rozumieniu:

ozdobienie wydmuszki, plastikowego, drewnianego itp. jajka (prosimy o sprawdzenie,

czy jajko nie ma naturalnej zawartości), dowolną techniką plastyczną.

Wymiary pracy: dowolne.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkoli i szkół podstawowych

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawiany mi na innych konkursach. Złożenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne

ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

 

Prace konkursowe należy składać w Miejskim Ośrodku Kultury do dnia 10 kwietnia 2017r.

do godz. 16.00.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pisankę.

Nie przyjmujemy prac grupowych, tylko pisanki wykonane przez jednego autora.

 

Prace nie będą uczestnikom zwracane; przechodzą na własność organizatora.

Prace należy opatrzyć czytelną informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko, klasa/ wiek, adres szkoły/przedszkola, telefon kontaktowy.

Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją pracę akceptują niniejszy regulamin.

 

5. OCENA I NAGRODY:

Komisja powołana przez organizatora nagrodzi trzy najlepsze prace w trzech  kategoriach wiekowych:

· przedszkola,

· uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III,

· uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VI.

 

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) pomysłowość,

2) jakość i estetyka wykonania,

3) technika plastyczna,

4) kreatywność.

 

Rozstrzygnięcie konkursu: do 12 kwietnia br.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach.

Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej

MOK www.mok-koluszki.pl oraz w siedzibie organizatora.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania autora.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD -ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!