Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs muzyczny pn. „Dla Ciebie Mamo” z okazji Dnia Matki

Konkurs muzyczny pn. „Dla Ciebie Mamo” z okazji Dnia Matki

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach ogłasza konkurs muzyczny pn. „Dla Ciebie Mamo” z okazji Dnia Matki.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7 – 15 lat z terenu Gminy Koluszki.

Warunkiem udziału w konkursie jest nagranie i przesłanie samodzielnie wykonanego utworu muzycznego dla mamy.

Nagranie należy wysłać wraz z formularzem konkursowym, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na przetwarzanie wizerunku na adres e-mail: mokkoluszki@interia.pl do dnia 22.05.2020 r. (piątek).

Nagrania ocenianie będą przez jury powołane przez Organizatora.

O terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, z którego będzie wysłane nagranie.

Nagrodzone wykonania zamieszone zostaną na Facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury w dniu 26 maja 2020 r.

Regulamin konkursu „Dla Ciebie Mamo":

I. Przepisy ogólne:

Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, przy ul. 3 Maja 2 zwany dalej Organizatorem konkursu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika zapisów regulaminu oraz zobowiązuje go do przestrzegania określonych w nim zasad.

II Terminy i miejsce:

Od 12 do 22 maja 2020 r. należy przesyłać samodzielnie wykonany utwór muzyczny wraz z formularzem konkursowym, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na przetwarzanie wizerunku na adres e-mail: mokkoluszki@interia.pl.

Wyłonienie laureatów nastąpi 25 maja 2020 r.

Nagrodzone wykonania zamieszone zostaną na Facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury w dniu 26 maja 2020 r.

III Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7 – 15 lat z terenu Gminy Koluszki, które zostaną podzielone na następujące kategorie wiekowe:

  • I kategoria - szkoły podstawowe klasy I – III
  • II kategoria - szkoły podstawowe klasy IV - VIII

Uczestnik konkursu może wysłać jedendowolny utwór dedykowany mamie. Konkurs skierowany jest wyłącznie do solistów.

IV Cele konkursu:

  • popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży,
  • rozbudzanie i rozwijanie kreatywności oraz aktywności muzycznej,
  • kształtowanie u uczestników umiejętności wystąpień oraz radości z prezentowania swojego talentu.

V Ocena występu:

Jury powołane przez organizatora będzie oceniało:

  • warunki głosowe,
  • dobór repertuaru,
  • interpretację,
  • ogólny wyraz artystyczny.

VI Nagrody:

Organizator nagrodzi 3 osoby w każdej z kategorii.

O terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez email, z którego będzie wysłane nagranie.

Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie możliwość opublikowania danych osób, które otrzymały dyplomy i nagrody w ramach dokumentowania konkursu.

VII. Wykorzystanie utworów muzycznych:

Przesłanie do Organizatora samodzielnie wykonanego utworu muzycznego dla mamy jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jego wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych oraz opublikowanie imienia autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie przesłanego materiału w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone nagranie wideo lub brak możliwości jego odtworzenia.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Klauzula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach,
ul. 3 Maja 2, 95-040 Koluszki. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer: (44) 714-58-80 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mokkoluszki@interia.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest: Robert Radko. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w formie mailowej pod adresem: iod@koluszki.pl. Administrator przetwarza wyżej wymienione dane osobowe w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres trwania konkursu a po jego ustaniu przez okres 72 miesięcy lub do wycofania zgody.

Zgodnie z przepisami RODO1, względem danych osobowych Pani/Pana dziecka, które będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom (z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa).

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

1RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1).

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu "Dla Ciebie Mamo" + formularz konkursowy