Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncert - Zacznij od Bacha

14 czerwca Fundacja PRO MUZA zorganizowała koncert finałowy konkursu "Zacznij od Bacha". Patronem konkursu był Burmistrz Miasta i Gminy Koluszki Waldemar Chałat. W ramach projektu, któ‚ry miał na celu promowanie twó‚rczoś›ci dzieci i młodzieży, nadesłanych zostało 39 filmó‚w z nagraniami przygotowanymi przez uczestnikó‚w konkursu. Filmy można jeszcze obejrzeę‡ na stronie internetowej www.promuza.org . W maju i czerwcu odbywało się™ głosowanie przez pocztę™ e-mail. Do ostatniej godziny widaę‡ było zaangażowanie głosują…cych, szczegó‚lnie rodzin i znajomych uczestnikó‚w co miało wpływ na ostateczną… decyzję™ jury. Koncert odbył się™ w Miejskim Oś›rodku Kultury w Koluszkach. Na finał konkursu zaproszeni zostali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr1 w Koluszkach, uczestnicy, rodzice i znajomi. Na scenie MOK w doskonałych warunkach akustycznych wystą…pili młodzi muzycy uczą…cy się™ w placó‚wkach Fundacji PRO MUZA. Swe umieję™tnoś›ci muzyczne zaprezentowali uczniowie sekcji keyboardu: Marta Pawlak, Jakub Goździk, Zuzanna Kruś›, Jakub Siedlik i Kamila Staroń, uczniowie sekcji gitary: Martyna Smejda, Bartosz Swaczyna , Monika Staroń i Dominik Adamus oraz zespoły: White Muffins w składzie Sara Kunka - wokal, Kacper Widulinski - wokal, Kacper Kruś› - gitara elektryczna, Michał Teodorczyk - gitara elektryczna, Tomasz Piwowarski - gitara basowa, Tomasz Czerwinski " perkusja i zespó‚ł SPANK THRU w składzie Roksana Borowiecka " Perkusja, Igor Borowiecki " Vocal, Kuba Kruś› - Gitara Elektryczna, Szymon Pawlicki - instrumenty klawiszowe, Daniel Pawlicki - Gitara Basowa.
Na koncercie zobaczyliś›my i usłyszeliś›my wielu utalentowanych i dobrze zapowiadają…cych się™ muzykó‚w od pierwszoklasistó‚w do maturzystó‚w. Były znane hity muzyki klasycznej i rozrywkowej. Prowadzą…cy koncert Marcin Francikowski rozmawiał z wykonawcami na scenie jak z przyszłymi gwiazdami a publicznoś›ć‡ nagradzała wystę™py licznymi brawami. Na zakończenie koncertu odczytany został werdykt jury. Jury w składzie: Grzegorz Chromiński " przewodniczą…cy, Jakub Borowczyk " członek jury, Marek Gregorczyk " członek jury, za wkład pracy, przygotowanie i wykonanie utworó‚w konkursowych postanowiło przyznaę‡ wszystkim uczestnikom konkursu Torby z logo Fundacji PRO MUZA .
Za najwię™kszą… iloś›ć głosó‚w oddanych przez pocztę™ e-mail nagrody w postaci słuchawek nausznych otrzymali: Martyna Smejda, Aleksandra Nowak, Bartosz Swaczyna, Jakub Siedlik, Zuzanna Horoszczuk, Aleksandra Krakowska, Marta Pawlak i Przemysław Kasprzak. Pozostali uczestnicy koncertu finałowego otrzymali Głoś›niki Bluetooth do odtwarzania muzyki. Nagrody wrę™czała obecna na koncercie przedstawicielka UMiG Koluszki Mirosława Kobus oraz prezes Fundacji PRO MUZA Wojciech Dyner, któ‚ry podzię™kował za przygotowanie ucznió‚w nauczycielom: pani Małgorzacie Krześ›lak i Iwonie Pietrzak oraz panu Bartłomiejowi Dynerowi, Danielowi Tyszkiewiczowi i Marcinowi śšledzińskiemu. Prezes Fundacji Wojciech Dyner podzię™kował Burmistrzowi Waldemarowi Chałatowi za wsparcie projektu, Dyrekcji i pracownikom MOK w Koluszkach za wspó‚łpracę™ w organizacji koncertu, Grzegorzowi Kalbarczykowi i Jackowi Kijo za sponsorowanie fundacji oraz Dagmarze Ostrowskiej za udostę™pnienie do nagrań sceny w klubie 4 Struny śšwiata.
Galeria zdję™ć‡ :

https://www.facebook.com/mokkoluszki/photos/?tab=album&album_id=1747309682149052