Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Gala Noworoczna 2016

W dniu 25 stycznia 2016 roku w Miejskim Oś›rodku Kultury w Koluszkach odbyła się™ Gala Noworoczna. Jest to już tradycyjne, odbywają…ce się™ pod koniec stycznia każdego roku spotkanie podsumowują…ce miniony rok w naszej gminie. W spotkaniu udział wzi꙳y władze gminne, wojewó‚dzkie i powiatowe oraz prezesi lokalnego biznesu i dyrektorzy placó‚wek oś›wiatowych.

W swoim wystą…pieniu burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat podsumował rok 2015 pod ką…tem inwestycyjnym, gospodarczym i kulturalnym. Przypomniał o zrealizowanych projektach oś›wiatowych, zwró‚cił uwagę™ na osią…gnię™cia naszych sportowcó‚w. Przywołał nazwiska znanych politykó‚w, aktoró‚w, reżyseró‚w, dziennikarzy i muzykó‚w, któ‚rzy w roku ubiegłym odwiedzili Koluszki. Burmistrz poinformował o planach zwią…zanych z rozwojem gospodarczo ekonomicznym naszego miasta i gminy oraz o zamierzeniu pozyskania nowych funduszy unijnych w roku 2016. Kolejny raz ripostował komentarze, jakoby w Gminie Koluszki obecnego czasu nie działo się™ nic. O bardzo dobrym klimacie i wzorowej wspó‚łpracy z obecnymi władzami Koluszek mó‚wiła z kolei w swoim wystą…pieniu Ewa Gładysz, wice starosta powiatu łó‚dzkiego wschodniego. Podczas Gali Noworocznej wrę™czono dyplomy dwó‚m nowo mianowanym Honorowym Obywatelom Gminy Koluszki: księ™dzu kanonikowi Marianowi Cymerysowi, byłemu proboszczowi i budowniczemu koś›cioła p.w. ś›w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach oraz dr Kazimierzowi Zawadzkiemu, byłemu dyrektorowi I LO w Koluszkach, byłemu przewodniczą…cemu Rady Miejskiej w Koluszkach , wielkiemu społecznikowi oraz założycielowi i opiekunowi naukowemu Akademii Wieku Dojrzałego w Koluszkach. Po tej oficjalnej czꙶ›ci uroczystoś›ci, na scenie pojawiła się™ gwiazda wieczoru, któ‚rą… była aktorka i piosenkarka, Hanna śšleszyńska.

Zapraszamy do obejrzenia galerii na naszym profilu facebook pod adresem:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1699852143561473.1073741848.1382595578620466&type=3