Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Gala Noworoczna 2016

W dniu 25 stycznia 2016 roku w Miejskim Oś›rodku Kultury w Koluszkach odbyła się™ Gala Noworoczna. Jest to już tradycyjne, odbywają…ce się™ pod koniec stycznia każdego roku spotkanie podsumowują…ce miniony rok w naszej gminie. W spotkaniu udział wzi꙳y władze gminne, wojewó‚dzkie i powiatowe oraz prezesi lokalnego biznesu i dyrektorzy placó‚wek oś›wiatowych.

W swoim wystą…pieniu burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat podsumował rok 2015 pod ką…tem inwestycyjnym, gospodarczym i kulturalnym. Przypomniał o zrealizowanych projektach oś›wiatowych, zwró‚cił uwagę™ na osią…gnię™cia naszych sportowcó‚w. Przywołał nazwiska znanych politykó‚w, aktoró‚w, reżyseró‚w, dziennikarzy i muzykó‚w, któ‚rzy w roku ubiegłym odwiedzili Koluszki. Burmistrz poinformował o planach zwią…zanych z rozwojem gospodarczo ekonomicznym naszego miasta i gminy oraz o zamierzeniu pozyskania nowych funduszy unijnych w roku 2016. Kolejny raz ripostował komentarze, jakoby w Gminie Koluszki obecnego czasu nie działo się™ nic. O bardzo dobrym klimacie i wzorowej wspó‚łpracy z obecnymi władzami Koluszek mó‚wiła z kolei w swoim wystą…pieniu Ewa Gładysz, wice starosta powiatu łó‚dzkiego wschodniego. Podczas Gali Noworocznej wrę™czono dyplomy dwó‚m nowo mianowanym Honorowym Obywatelom Gminy Koluszki: księ™dzu kanonikowi Marianowi Cymerysowi, byłemu proboszczowi i budowniczemu koś›cioła p.w. ś›w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach oraz dr Kazimierzowi Zawadzkiemu, byłemu dyrektorowi I LO w Koluszkach, byłemu przewodniczą…cemu Rady Miejskiej w Koluszkach , wielkiemu społecznikowi oraz założycielowi i opiekunowi naukowemu Akademii Wieku Dojrzałego w Koluszkach. Po tej oficjalnej czꙶ›ci uroczystoś›ci, na scenie pojawiła się™ gwiazda wieczoru, któ‚rą… była aktorka i piosenkarka, Hanna śšleszyńska.

Zapraszamy do obejrzenia galerii na naszym profilu facebook pod adresem:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1699852143561473.1073741848.1382595578620466&type=3