Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ferie 2017

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

zaprasza dzieci i młodzież do udziału w „FERIACH Z MOK"

w programie: lodowisko, wyjazd na basen, przedstawienie teatralne, seans filmowy, zajęcia plastyczne, zajęcia rekreacyjno – sportowe.

Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku 7-13 lat

I turnus – od 16 do 20 stycznia 2017r.

II turnus – od 23 do 27 stycznia 2017r.

Zapisy  w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2   od 03.01.2017 w godz. 8:00 - 15:00.

Koszt uczestnictwa dziecka wynosi 20 zł/turnus. 

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie.                                                 

Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń

 

PLAN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH PODCZAS„FERII Z MOK”

 

DATA

GODZINA

zbiórki / zakończenia zajęć

MIEJSCE  ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ                                  

OPIS ZAJĘĆ

I TURNUS

16.01.2017 – 20.01.2017

16.01.2017

10:00 - 14:30

MOK KOLUSZKI

10:00 -  POWITANIE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ  I PRZYDZIAŁ DO GRUP

11:00-12:00 PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE „KOZIOŁEK NIE MATOŁEK” W WYKONANIU AKTORÓW Z TEATRU ART-RE Z KRAKOWA

12:00-12:30 PRELEKCJA NA TEMAT BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PODCZAS FERII   

Z UDZIAŁEM STRAŻAKÓW Z PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLUSZKACH

12:30-14:00 ZAJĘCIA W GRUPACH

17.01.2017

10:00 - 14:00

WYJŚCIE NA LODOWISKO

MOK KOLUSZKI

10:00 ZBIÓRKA MOK

10:30-12:00 ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE NA LODOWISKU

12:30-14:00 ZAJĘCIA W GRUPACH I OGLĄDANIE BAJEK BEZ PRZEMOCY - MOK

18.01.2017

10:00 - 14:00

WYJAZD NA BASEN W BRZEZINACH

 

10:00 ZBIÓRKA W MOK

10:20  WYJAZD NA BASEN: ZAJĘCIA REKREACYJNE, GRY I ZABAWY W WODZIE, NAUKA PŁYWANIA

                   14:00 - POWRÓT DO MOK

19.01.2017

10:00 - 14:00

MOK KOLUSZKI                                                                  HALA SPORTOWA OSiR

10:00- ZBIÓRKA MOK

10:30 – 13:30 - WYJŚCIE NA HALĘ SPORTOWĄ OSiR- GRY I ZABAWY SPORTOWE

14:00 POWRÓT DO MOK

20.01.2017

10:00 - 14:00

 

MOK KOLUSZKI

                                          

10:00- ZBIÓRKA MOK

10:15 – 14:00 – BAL KARNAWAŁOWY I ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

14:00 – ODBIÓR DZIECI Z MOK

II TURNUS

23.01.2017 – 27.01.2017

23.01.2017

10:00 - 14:00

MOK KOLUSZKI                                                 WYJŚCIE NA LODOWISKO

10:00 POWITANIE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ  I PRZYDZIAŁ DO GRUP

10:30-11:00 PRELEKCJA NA TEMAT BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU PODCZAS FERII    

 Z UDZIAŁEM STRAŻAKÓW Z PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLUSZKACH

11:00-12:00 – ZAJĘCIA W GRUPACH

12:00-13:00 - PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE „ŚPIĄCA KRÓLEWNA” W WYKONANIU AKTORÓW Z TEATRU ART-RE Z KRAKOWA

13:00-14:00 ZAJĘCIA W GRUPACH

24.01.2017

10:00 - 14:00

WYJŚCIE NA LODOWISKO

MOK KOLUSZKI

10:00 ZBIÓRKA MOK

10:30-12:00 ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE NA LODOWISKU

12:30-14:00 ZAJĘCIA W GRUPACH I OGLĄDANIE BAJEK BEZ PRZEMOCY - MOK

25.01.2017

11:00 - 15:00

WYJAZD NA BASEN W BRZEZINACH

10:00 ZBIÓRKA W MOK

10:20  WYJAZD NA BASEN: ZAJĘCIA REKREACYJNE, GRY I ZABAWY W WODZIE, NAUKA PŁYWANIA

14:00 - POWRÓT DO MOK

26.01.2017

10:00 - 14:00

MOK KOLUSZKI       HALA SPORTOWA OSiR

10:00- ZBIÓRKA MOK

10:30 – 13:30 - WYJŚCIE NA HALĘ SPORTOWĄ OSiR- GRY I ZABAWY SPORTOWE

14:00 POWRÓT DO MOK

27.01.2017

10:00 - 14:00

 

MOK KOLUSZKI                                      

10:00- ZBIÓRKA MOK

10:15 – 14:00 – BAL KARNAWAŁOWY I ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

14:00 – ODBIÓR DZIECI Z MOK

                Każdorazowo miejscem porannej zbiórki dzieci jest Miejski Ośrodek Kultury  i z tego samego miejsca po zakończeniu zajęć rodzice/opiekunowie zobowiązani są

                odebrać dziecko.

 

 

REGULAMIN „FERII 2017 ”

ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOLUSZKACH

 

1. Zajęcia odbywać się będą w dwóch turnusach według planu stanowiącego załącznik do regulaminu.

I turnus 16.01.2017 – 20.01.2017

II turnus 23.01.2017 –27.01.2017

2. Zajęcia organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku 7– 13 lat  z Miasta i Gminy Koluszki.   Każde dziecko może uczestniczyć tylko w jednym, dobrowolnie wybranym turnusie (decyduje kolejność zgłoszeń).   Koszt uczestnictwa w jednym turnusie wynosi 10zł od osoby.

3. Każdorazowo miejscem porannej zbiórki dzieci jest Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach  i z tego samego miejsca po zakończeniu zajęć rodzice/opiekunowie zobowiązani są odebrać dziecko.

4. Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna na udział dziecka w zajęciach (Oświadczenie w załączeniu).

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ppoż., wykonywania poleceń wychowawców, do wzajemnej pomocy oraz godnego zachowania się w trakcie trwania zajęć.

6. Uczestnikom   zabrania się oddalania z miejsca organizowanych zajęć.

7. Uczestnik (rodzic/opiekun) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas  pobytu dziecka na zajęciach.

8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.   

9. Za szkody związane z nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika „FERII 2017”.

10. Organizator zaleca, by podczas trwania zajęć dzieci nie posiadały przy sobie cennych urządzeń typu telefon komórkowy, odtwarzacz muzyki, itp., niekoniecznych do udziału  w zajęciach.

11. Podczas wycieczek pieszych uczestnicy idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy.

Zabrania się wybiegania na jezdnię, popychania oraz innego lekkomyślnego postępowania.

12. Organizator nie zapewnia uczestnikom wyżywienia.