Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

Zespół Zygmuntowiacy

Zespó‚ł Zygmuntowiacy powstał 1 czerwca 2006 roku z inicjatywy Państwa Teresy i Jana Petrykowskich. Od 2013 roku kierownikiem Zespołu jest Pani Teresa Petrykowska. Zygmuntowiacy działają przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Obecnie zespół liczy 15 osó‚b. Posiada w repertuarze zarówno piosenki biesiadne, rozrywkowe, ale także pieśni religijne czy patriotyczne. Zespół występuje na licznych koncertach, imprezach kulturalnych na terenie Województwa Łódzkiego, przeglądach seniora oraz konkursach zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.