Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

Zespół Złota Jesień

Zespó‚ł Seniora "Złota Jesień" powstał w lutym 1984 roku. Założycielem oraz jego Kierownikiem był Władysław Gulewicz. Zespó‚ł działa od począ…tku swojego istnienia przy Spó‚łdzielni Mieszkaniowej w Koluszkach. Od 2006 r. Kierownikiem Zespołu jest Tomasz Olczyk, któ‚ry wcześ›niej kierował Zespołem "Koluszkowianie". Członkami Zespołu są osoby z Koluszek, Rokicin, Gałkowa i Żakowic. Od 2007 r. Zespó‚ł działa przy Miejskim Oś›rodku Kultury w Koluszkach. Posiada w repertuarze zarówno piosenki biesiadne, rozrywkowe oraz pieśni patriotyczne. Zespół występuje na licznych koncertach, imprezach kulturalnych na terenie Województwa Łódzkiego, przeglądach seniora oraz konkursach zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.