Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

Zbiory

Zbiory Sali Muzealnej obejmują głównie pamiątki dotyczące Koluszek i najbliższej okolicy. Pogrupowane są według wyszczególnionych okresów historycznych ważnych dla rozwoju tutejszego ośrodka osadniczego.

Przedstawiamy kolejno: okres rozwoju kolei i powstania współczesnych Koluszek, gdzie znajdują się eksponaty z początków istnienia parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, przedmioty użytku codziennego, jak i carskie bilety, odznaczenia, czy pieniądze.

Następnie prezentujemy pamiątki i udokumentowane zniszczenia powstałe w czasie I wojny światowej, gdzie znajdziemy zdjęcia zniszczeń i ich odbudowy, jak również militaria odnajdywane w okolicznych lasach po przejściu frontu.

Niezwykle bogato udokumentowany jest okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to Koluszki urosły do rangi miasteczka. Pamiątki z apteki przy ul. Brzezińskiej 10, liczne legitymacje szkolne i związkowe i odznaczenia dają dowód na to jak aktywną społecznością byli koluszkowianie.

Sporą część wystawy zajmują pamiątki II wojny światowej, zwłaszcza dotyczących okupacji niemieckiej. Warto tu wspomnieć o licznych pamiątkach pochodzących od członków oddziału partyzanckiego AK „Sama”.

Ostatnią prezentowaną epoką jest powojenna historia Koluszek, które od 1949 r. stały się oficjalnie miastem. Wśród tych zbiorów znajdziemy eksponaty z powojennego życia koluszkowian, zarówno życia codziennego, jak i świąt takich jak hucznie obchodzone 100-lecie wybudowania kolei do Łodzi, czy XXX-lecie nadania praw miejskich.

Do najciekawszych elementów wystawy należą: mundur organizacji Sokół z 1908 r., płaszcz wyższego urzędnika kolejowego z lat 30., sztandary koluszkowskiego Związku Zawodowego Kolejarzy i wiele innych pomniejszych eksponatów.