Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

Oferta edukacyjna

TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
SALA MUZEALNA W KOLUSZKACH


Jednym z najważniejszych celów Sali Muzealnej w Koluszkach jest edukacja historyczna, krajoznawczo-turystyczna oraz patriotyczna. Dzięki starannemu przygotowaniu tematów, skierowana jest do każdej grupy wiekowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zajęcia prosimy rezerwować z minimalnym 3-dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 601 291 039

Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach pracy Sali Muzealnej w Koluszkach. W szczególnych przypadkach mogą odbyć się po za wyznaczonymi godzinami otwarcia Sali Muzealnej, w zależności od życzenia klienta.


PRZEDSZKOLA
 

1. Historia Koluszek dla najmłodszych.
Temat ten skierowany jest do najmłodszych odwiedzających Salę Muzealną w Koluszkach. Poprzez przystępne podejście do tematu historii Koluszek przedszkolaki poznają dzieje swojej okolicy.

Na podstawie bogato ilustrowanej prezentacji pełnej zagadek dzieci poznają najważniejsze historyczne miejsca w Gminie Koluszki. Zapoznają się z także z legendami o pochodzeniu nazwy Koluszki, a także dowiedzą się co sprawiło, że Koluszki rozwinęły się z małej wioski nad rzeką Morgą do miasta jakie znamy dziś. Słuchacze będą mieli także okazję przymierzenia strojów z epoki. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej, która dotyczy zilustrowania Koluszek takich jak widzą je dzieci.
czas trwania: 60 min

2. Baśnie i legendy Koluszkowskie.

Ten temat poruszy dziecięcą fantazję. Dzięki bogatemu zaprezentowaniu legend o Koluszkach, najmłodsi poznają legendarne dzieje swojej okolicy. Zapoznają się z bohaterami każdej z nich i wybiorą najwłaściwszą według nich legendę.

Zajęcia składają się z części teoretycznej, na której zobrazowane zostaną legendy wraz z objaśnieniami, oraz części plastycznej części plastycznej.
czas trwania: 60 min

3. Uwolnij wyobraźnię.

Najważniejszymi artystami mieszkającymi w Koluszkach byli Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński. To właśnie ich dotyczy ten temat. Ucząc w latach 1927-1931 w Koluszkowskich szkołach zaskarbili sobie sympatię wielu młodych ludzi. Stało się to dzięki temu, że pozwalali młodym ludziom na autorskie plastyczne wypowiedzenie się, nie kierując i nie krytykując ich zarazem.

Zajęcia składają się z krótkiej części teoretycznej dotyczącej sztuki Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, oraz z dłuższej części praktycznej, na której najmłodsi wykażą się zdolnościami plastycznymi i wcielą się w role awangardzistów.
czas trwania: 60 min

4. Kto ty jesteś...? - zajęcia patriotyczne.
Zajęcia mają na celu edukację patriotyczną najmłodszych. Każdy z uczestników pozna historyczne oraz obecne symbole narodowe Polski, zostaną także zaprezentowane symbole naszej Małej Ojczyzny. Na koniec każdy z uczestników będzie miał za zadanie pokolorować godło Polski lub herb Koluszek.


SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III

1. Historia Koluszek
Ogólna historia Koluszek dostosowana dla klas I-III szkoły podstawowej. Wykład połączony z bogato ilustrowaną prezentacją dotyczącą dziejów naszej okolicy. Podczas prezentacji uczniowie poznają m.in. pochodzenie nazwy miasta Koluszki, najważniejsze wydarzenia z lokalnej historii i dowiedzą się dlaczego Koluszki rozwinęły się do rangi miasta.
czas trwania: 60 min

2. Baśnie i legendy Koluszkowskie.
Ten temat poruszy dziecięcą wyobraźnie. Dzięki bogatemu zaprezentowaniu legend o Koluszkach, najmłodsi poznają legendarne dzieje swojej okolicy. Zapoznają się z bohaterami każdej z nich i wybiorą najwłaściwszą według nich legendę.  W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli za zadanie zilustrować wybraną lub wymyśloną przez siebie legendę o Koluszkach.
czas trwania: 60 min

3. Najważniejsze miejsca historyczne i turystyczne - wirtualna podróż poprzez obiekty związane z historią i turystyką w Gminie Koluszki. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi informacjami o obiektach i miejscach, a następnie będą mieli za zadanie stworzyć wymyśloną mapę Koluszek z realnymi lub wykreowanymi miejscami.
czas trwania: 60 min

4. Awangarda - Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński
Zajęcia składają się z krótkiej części teoretycznej dotyczącej sztuki i życia Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, oraz z dłuższej części praktycznej, na której uczestnicy wykażą się zdolnościami plastycznymi i wcielą się w role awangardzistów.
czas trwania: 60 min

5. A nad nami Orzeł Biały
Zajęcia mają na celu edukację patriotyczną uczestników. Na podstawie prezentacji oraz karty pracy każdy z uczestników pozna historyczne oraz obecne symbole narodowe Polski, zostaną także zaprezentowane symbole naszej Małej Ojczyzny. Na koniec każdy z uczestników będzie miał za zadanie wykonać kokardę patriotyczną.
czas trwania: 60 min

6. Historia ubioru
Fascynująca podróż w przeszłość drogami rozwoju ubioru. Prezentacja historii umundurowania i strojów cywilnych z wybranych epok historycznych dostosowana do wieku odbiorcy. Lekcja opiera się na ciekawostkach historycznych, podstawowych pojęciach, a także pracy praktycznej na kartach pracy.
czas trwania: 60 min

KLASY IV - VIII

1. Historia Koluszek
Ogólna historia Koluszek dostosowana do klas IV-VIII szkoły podstawowej. Wykład połączony z bogato ilustrowaną prezentacją dotyczącą dziejów naszej okolicy. Podczas prezentacji uczniowie poznają najważniejsze wydarzenia z dziejów Koluszek i okolic. Dowiedzą się dlaczego Koluszki rozwinęły się tak prężnie i jakie znaczenie miały w przeszłości. Zajęcia będą połączone z pracą z kartami pracy.
czas trwania: 60 min

2. Koluszki w okresie wojen
Ten temat ma za zadanie przybliżyć uczniom tematykę wojennych dziejów Koluszek i okolicy. Przygodę rozpoczniemy w czasach potopu szwedzkiego, a zakończymy na II wojnie światowej. Uczestnicy zapoznają się także z wybranym umundurowaniem oraz uzbrojeniem żołnierskim.  Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.
czas trwania: 60 min

3. Poznaj Gminę Koluszki
Zajęcia zabiorą uczestników w podróż po Gminie Koluszki. Uczniowie poznają najważniejsze miejsca pod względem turystycznym i historycznym znajdujące się w naszej okolicy. Uczestnicy będą mieli za zadanie wspólnymi siłami przygotować i przedstawić przewodnik po Gminie Koluszki.
czas trwania: 90 min

4.  Strzemiński
Zajęcia składają się z krótkiej części teoretycznej dotyczącej sztuki i życia Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, oraz z dłuższej części praktycznej, na której uczestnicy wykażą się zdolnościami plastycznymi i wcielą się w role awangardzistów.
czas trwania: 60 min

5. Miejsca pamięci
Uczestnicy zapoznają się z wykładem dotyczącym miejsc pamięci znajdujących się na terenie Gminy Koluszki. Lekcja składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
czas trwania: 60 min

6. Wielokulturowość
Ten temat poruszy dawną wielokulturowość Gminy Koluszki. Dzięki ogólnemu zarysowi tematu uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać wszystkie kultury, wyznania i narody jakie zamieszkiwały naszą okolicę. Ważną kwestią zajęć będzie również współżycie wszystkich kultur na jednym terenie. Lekcja składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
czas trwania: 60 min

7. Awangarda w Koluszkach
Zajęcia składają się z dwóch części - teoretycznej dotyczącej sztuki i życia Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, oraz części praktycznej, na której uczestnicy wykażą się zdolnościami plastycznymi i wcielą się w role awangardzistów.
czas trwania: 90 min

8.
Historia ubioru
Fascynująca podróż  w przeszłość drogami rozwoju ubioru. Prezentacja historii umundurowania i strojów cywilnych z wybranych epok historycznych dostosowana do wieku odbiorcy. Lekcja opiera się na ciekawostkach historycznych, podstawowych pojęciach, a także pracy praktycznej na kartach pracy.
czas trwania: 60 min

9. Koluszki w okresie PRL
Ta lekcja przeniesie uczniów w okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zaprezentowane zostaną najważniejsze pojęcia i historie związane z tym okresem. Dzięki ciekawemu podejściu do tematu, młodzi poznają życie jakie znają tylko z filmów.
czas trwania: 60 min

SZKOŁY ŚREDNIE

1. Historia Koluszek
Ogólna historia Koluszek dostosowana do klas szkół średnich. Wykład połączony z bogato ilustrowaną prezentacją dotyczącą dziejów naszej okolicy. Podczas prezentacji uczniowie poznają najważniejsze wydarzenia z dziejów Koluszek i okolic. Dowiedzą się dlaczego Koluszki rozwinęły się tak prężnie i jakie znaczenie miały w przeszłości. Zajęcia będą połączone z pracą z kartami pracy.

2. Rozwój kolei
Uczestnicy zajęć zapoznają się w najważniejszym momentem w dziejach rozwoju Koluszek, czyli budową infrastruktury kolejowej oraz rozwojem kolejnictwa. Dowiedzą się także, dlaczego kolej była tak ważna w życiu koluszkowian i całej ówczesnej europy. Zajęcia będą połączone z pracą z kartami pracy.
czas trwania: 60 min

3. Rozwój Koluszek w okresie międzywojennym
Zajęcia przeniosą uczestników w podróż do międzywojennych Koluszek. Uczniowie poznają najważniejsze wydarzenia z tego okresu, zobaczą jak wyglądało życie codzienne i kulturalne koluszkowian, a także zapoznają się z najważniejszymi fotografiami przedstawiającymi Koluszki w okresie międzywojennym.
czas trwania: 60 min

4. I wojna światowa
I wojna światowa wywarła duży wpływ na życie Koluszek i okolicy. Poprzez wykorzystanie bogatej ikonografii, materiałów archiwalnych oraz umundurowania zajęcia o tej tematyce przybliżą uczniom temat Wielkiej Wojny na ziemi koluszkowskiej.
czas trwania: 60 min

5. II wojna światowa
Uczestnicy zajęć poznają najkrwawszy moment w historii Polski, a zarazem ziemi koluszkowskiej, czyli okres II wojny światowej. Dzięki wykorzystaniu wspomnień naocznych świadków tych wydarzeń, materiałów archiwalnych oraz artefaktów historycznych, uczniowie będą mogli przenieść się do czasów niemieckiej okupacji i poznać realia ciężkiego codziennego życia. Zajęcia będą połączone z pracą z kartami pracy.
czas trwania: 60 min

6. Żydzi
Historia Koluszek jest nieodłącznie związana z historią Żydów zamieszkujących ten teren. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się kim są Żydzi, poznają ich religię oraz kulturę a także zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami z historii koluszkowskich Żydów, przede wszystkim z okresem II wojny światowej i Holocaustem.
czas trwania: 60 min

7. Ewangelicy
Okolice Koluszek licznie zamieszkiwali ewangelicy pochodzenia niemieckiego i holenderskiego. Jedynymi śladami po nich są stare murowane domy oraz liczne zaniedbane cmentarze. Zajęcia mają na celu przybliżenie uczniom kultury i historii ewangelików zamieszkujących naszą okolicę.
czas trwania: 60 min

8. Katolicy - historia koluszkowskiej świątyni
Zajęcia mają za zadanie przekazać uczniom jak znaczącym wydarzeniem historycznym i społecznym była budowa koluszkowskiego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach. Uczestnicy zapoznają się architekturą, wyposażeniem oraz najważniejszymi historiami związanymi z koluszkowską świątynią.
czas trwania: 60 min

9. Umiastowienie Koluszek
Czy Koluszki faktycznie stały się miastem w 1949 roku? A może były nim wcześniej? Na to pytanie odpowiedzą zajęcia dotyczące umiastowienia Koluszek. Uczestnicy poznają historie starań koluszkowian o nadanie praw miejskich, pierwsze problemy, a także sukcesy na drodze do umiastowienia się Koluszek.
czas trwania: 60 min

10. Turystyka i rekreacja w Gminie Koluszki.
Uczestnicy zajęć stworzą turystyczną mapę Gminy Koluszki, przeanalizują najważniejsze problemy i zalety turystyczne Gminy Koluszki, a także wskażą wybrane przez siebie drogi rozwoju Koluszek w kierunku turystycznym i rekreacyjnym.
czas trwania: 60 min

11. Strzemiński i Kobro w Koluszkach
Uczestnicy zajęć edukacyjnych poznają życie i twórczość Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro w Koluszkach w latach 1927-1931. Uczniowie dowiedzą się m.in. dlaczego artyści wybrali Koluszki jako centrum swoich działań, jakie najważniejsze rzeczy tu stworzyli oraz co po nich pozostało.
czas trwania: 60 min

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

1. Historia Koluszek w pigułce
Zapraszamy w podróż w przeszłość, aby poznać dzieje Koluszek. Przeniesiemy się w najodleglejsze czasy, kiedy Koluszki znajdowały się w całkowicie innym miejscu niż są obecnie. Poznamy także dlaczego Koluszki zmieniły swoją lokalizację, dlaczego tak prężnie się rozwinęły i co sprawiło, że były i są wyjątkowym miastem.
czas trwania: 60 min

2. Wojenne dzieje Koluszek
Wielkie wojny nie ominęły Koluszek. Wprost przeciwnie. Poprzez strategiczne położenie nasze miasto narażone było na ataki wroga. Dzięki bogatej prezentacji poznamy wojenne dzieje Koluszek i ich mieszkańców. Lekcję rozpoczniemy podczas potopu szwedzkiego, dotrzemy do I wojny światowej i zakończymy na II wojnie światowej.
czas trwania: 60 min

3. Kobro i Strzemiński
Niezapomnieni, wspaniali, a zarazem dziwni, takim mianem często koluszkowianie określają artystyczną parę, która w 1927 roku przyjechała i osiedliła się w Koluszkach. Podczas wspólnej lekcji poznamy życie, twórczość oraz działalność edukacyjną Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro w Koluszkach. Zajęcia będą bogato ilustrowane fotografiami i materiałami archiwalnymi, których nie zobaczą Państwo w żadnym innym miejscu.
czas trwania: 60 min

4. Koluszki czterech kultur
Dzieje Koluszek składają się z wielu elementów, które je budowały. Jednym z takich jest lokalna wielokulturowość, w której w skład wchodzili Żydzi, Protestanci, Prawosławni i Katolicy. Poznaj Koluszki czterech kultur i dzięki bogatej prezentacji odwiedź miejsca związane z narodami, których już dziś praktycznie nie ma na terenach.
czas trwania: 60 min

ZAJĘCIA PLENEROWE
Zapraszamy serdecznie na zajęcia plenerowe, które mają formę pieszych wycieczek po Koluszkach. Poznacie Państwo na nich najważniejsze fragmenty dziejów naszego miasta.

1. Śladami Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro

2. Śladami II wojny światowej

3. Żydowskie Koluszki

4. Najważniejsze miejsca historyczne w Koluszkach

Czas trwania około 2 godziny.

ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA  WYCIECZKI PIESZEJ PO KOLUSZKACH NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA.