Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

Ochrona danych osobowych

Administrator Danych Osobowych:

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
ul. 3 Maja 2
95-040 Koluszki
tel. 44 714-58-80
e-mail: mokkoluszki@interia.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Pan Robert Radko
tel. 502-214-503
e-mail: radko@tz-c.pl