Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach

O nas

Miejski Oś›rodek Kultury w Koluszkach został powołany Uchwałą… Rady Miejskiej w 1997 roku. Skupia dzieci, młodzież i dorosłych z miasta i gminy Koluszki. Z jego oferty korzystają… ró‚wnież mieszkańcy są…siednich gmin.

W skład struktury M.O.K wchodzą…:
- Kino "Odeon"
- ś›wietlica ś›rodowiskowa w kinie
- ś›wietlica w Felicjanowie
- ś›wietlica w Redzeniu

Miejski Oś›rodek Kultury prowadzi zaję™cia:
- tańca nowoczesnego "OSKAR"
- warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
- nauki języka angielskiego
- warsztaty z rękodzieła artystycznego dla osób dorosłych
- warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży z elementami ruchu scenicznegi

Wszystkie zaję™cia prowadzą… wykwalifikowani instruktorzy.

Miejski Oś›rodek Kultury organizuje ró‚wnież imprezy plenerowe i okolicznoś›ciowe takie jak:
- Dni Koluszek
- Przeglą…d Piosenki Koluszkowskiej
- Przeglą…d Artystycznego Ruchu Seniora
- Przeglą…d Teatró‚w i Kabaretó‚w Szkolnych
- Dożynki,
któ‚re cieszą… się™ ogromną… popularnoś›cią… wś›ró‚d mieszkańcó‚w naszej gminy.